ĐĂNG KÝ NGAY

GIỚI THIỆU

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC THAM GIA

HỘI VIÊN

NGHĨA VỤ

 • Câu lạc bộ CEO - Chìa khóa thành công là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nhân làm nghề CEO. Là tổ chức tự nguyện của những CEO đã từng tham gia chương trình CEO – Chìa khóa thành công, những người yêu mến và muốn gắn bó với Thương hiệu và Văn hoá của CEO – Chìa khóa thành công : Kiến thức và Chia sẻ.
 • Mục đích của CLB CEO - CKTC là gắn kết tập thể, phát huy tối đa mọi nguồn lực, chia sẻ kiến thức, cơ hội cơ hội kinh doanh, kết nối giao thương, cùng nhau phát triển kinh doanh và nâng tầm văn hoá.
 • Câu Lạc Bộ CEO CKTC được thành lập ngày 8/8/2018 dưới sự bảo trợ và quản lý của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

ĐĂNG KÝ NGAY

1. Mục tiêu:

 • Câu lạc bộ CEO – Chìa khóa thành công mang giá trị nền tảng từ chương trình CEO – CKTC, giúp nâng tầm tri thức cho các CEO.
 • CLB CEO – CKTC là nơi kết nối các doanh nhân để học hỏi, hỗ trợ nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh; lan tỏa và nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp; là nơi giao lưu mang lại cơ hội kinh doanh và các giá trị thiết thực cho các hội viên vì sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.
 • Là tổ chức phi lợi nhuận
 • Tham gia hoặc đóng góp ý kiến vào các hoạt động của VCCI/Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam khi được yêu cầu.
 • Gây quỹ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

2. Tầm nhìn:

 • Nơi hội tụ các CEO tinh hoa của Việt Nam vừa có TÂM vừa có TẦM, đóng góp tri thức cho cộng đồng doanh nhân, vì một Việt Nam thịnh vượng.

3. Sứ mệnh:

 • ĐỒNG HÀNH DOANH NGHIỆP, NÂNG TẦM DOANH NHÂN.

QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ CEO CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG

ĐĂNG KÝ NGAY

HƯỚNG DẪN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ

 • Hội viên CLB CEO-CKTC là các CEO đã từng tham gia chương trình CEO - CKTC tự nguyện tham gia CLB và được Ban điều hành CLB chấp nhận.
 • Các tổ chức, doanh nhân và những cá nhân hướng tới nghề CEO, chưa tham gia chương trình CEO – Chìa khóa thành công nhưng muốn gắn bó với thương hiệu và văn hoá của CEO – CKTC
 • Thành viên xin gia nhập không bị Cơ quan có thẩm quyền giới hạn quyền dân sự, quyền hoạt động xã hội và phải trên 18 tuổi.
 • Thành viên xin gia nhập phải tìm hiểu kỹ và tự nguyện tham gia Câu lạc bộ, không mang động cơ chính trị khi gia nhập.
 • Số lượng thành viên: Số lượng thành viên theo từng thời kỳ, từng nhiệm kỳ do Ban điều hành quyết định và được cơ quan bảo trợ phê chuẩn

Thủ tục tham gia câu lạc bộ

1. Các CEO có mong muốn tham gia CLB, đã nghiên cứu Điều lệ CLB, tự thấy mình đáp ứng các quy định của tiêu chí hội viên và cam kết cống hiến cho các hoạt động của CLB đều có quyền nộp đơn gia nhập CLB;

2. Để trở thành hội viên CLB, CEO cần có sự giới thiệu của 3 hội viên chính thức trở lên, cam kết cống hiến và đóng góp ý kiến cho CLB và tự nguyện làm đơn xin đăng ký tham gia CLB (hội viên tiềm năng).

3. CEO xin gia nhập CLB phải điền đầy đủ thông tin vào "Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ CEO - Chìa khóa thành công" (theo mẫu) và nộp lại cho Ban Phát triển Hội viên của CLB. Việc kết nạp hội viên mới sẽ được xem xét tiến hành sau khi Ban Phát triển Hội viên nhận được đơn xin gia nhập trong thời gian 30 ngày.

4. Công việc xét duyệt hội viên mới được tiến hành 3 tháng một lần, thời gian do Ban Điều hành quy định, được cập nhật trên trang web và các trang thông tin truyền thông của CLB. Trưởng Ban Phát triển Hội viên có nhiệm vụ thông báo cho hội viên tiềm năng biết.

5. Hội viên cũ, đã dừng tư cách hội viên trong một thời gian (không vì lý do vi phạm Điều lệ hoặc qui định, qui chế của CLB) được quyền gia nhập CLB trở lại, với điều kiện phải viết lại đơn xin gia nhập CLB. Đơn được gửi cho Ban Phát triển Hội viên và sau đó được Trưởng Ban Phát triển Hội viên gửi cho Ban Điều hành để phê chuẩn.

6. Hội viên cũ, đã dừng tư cách hội viên trong một thời gian vì lý do không thực hiện tốt nghĩa vụ hội viên hoặc không đảm bảo tiêu chí hội viên có thể được gia nhập CLB trở lại, với điều kiện phải viết lại đơn xin gia nhập CLB, trong đơn cần giải thích lý do xin gia nhập lại CLB và cam kết sẽ tuân thủ tốt các yêu cầu, quy định của CLB. Đơn được gửi cho Ban Phát triển Hội viên và sau đó được Trưởng Ban Phát triển Hội viên gửi cho Ban Điều hành để phê chuẩn.

7. Đóng lệ phí trong vòng 05 ngày kể từ ngày Ban điều hành (Hoặc chấp thuận của Ban thư ký nếu thừa ủy quyền của Ban điều hành) (Trừ ngày nghỉ lễ-tết..theo quy định của Pháp luật). Quá thời hạn trên, sẽ bị khai trừ tư cách Hội viên.

hạng I

Hội viên cao cấp:

 • Được Tôn vinh ở mức cao nhất trong mọi hoạt động và truyền thông của CLB CEO CKTC
 • Là lựa chọn hàng đầu để tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức của CEO CKTC và CLB CEO CKTC
 • Được ngồi tại hàng ghế danh dự trong tất cả các sự kiện do CLB tổ chức.

Hội viên Vàng:

 • Được Tôn vinh ở mức cao thứ 2 sau Hội viên Bạch Kim trong mọi hoạt động và truyền thông của CLB CEO CKTC
 • Được hưởng quyền lợi gắn Logo công ty từ vị trí hàng thứ hai sau hàng vị trí Logo của Hội viên Vàng trên các Palo, áp phích quảng tại các sự kiện do CLB tổ chức
 • Được sắp xếp vị trí ngồi tại hàng ghế danh dự thứ 2 sau Hội viên Bạch Kim trong mọi hoạt động và truyền thông của CLB CEO CKTC
 • Là lựa chọn số 1 để tham gia các chương trình CEO CKTC trên VTV1
 • Được lựa chọn để tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức cho các Hội viên bậc dưới.
 • Không phải đóng phí các chương trình tham gia hoạt động thường niên của CLB và các chương trình tọa đàm, hội thảo, workshop, theo chuyên đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm và có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, lãnh đạo đầu ngành. Các hoạt động chuyên biệt được tổ chức đào tạo đóng phí 50% phí tham dự

HẠNG III

Hội viên Bạc:

 • Được hưởng quyền lợi gắn Logo công ty từ vị trí hàng thứ hai sau hàng vị trí Logo của Hội viên Vàng trên các Palo, áp phích quảng tại các sự kiện do CLB tổ chức và được sắp xếp vị trí ngồi tại hàng ghế danh dự thứ hai sau hàng ghế hội viên Vàng.
 • Được giảm 50% phí các chương trình tham gia hoạt động thường niên của CLB và các chương trình tọa đàm, hội thảo, workshop, theo chuyên đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm và có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, lãnh đạo đầu ngành.
 • Các hoạt động chuyên biệt được tổ chức đào tạo đóng phí 100% phí tham dự.

HẠNG II

Hội viên Đồng:

 • Được hưởng quyền lợi gắn Logo công ty từ vị trí hàng thứ sau hàng Logo của Hội viên Bạc trên các Pano, áp phích quảng tại các sự kiện do CLB tổ chức và được sắp xếp vị trí ngồi tại hàng ghế sau hàng ghế hội viên Bạc.

HẠNG Iv

ĐĂNG KÝ NGAY

Nghĩa vụ của hội viên

ĐĂNG KÝ NGAY

 • Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của CLB;
 • Tuân thủ Điều lệ và các quy định hoạt động của CLB;
 • Thực hiện nghiêm túc Quy chế và các nghị quyết của CLB, các nghị quyết của Ban Điều hành;
 • Đoàn kết, hợp tác với các hội viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hội viên và của CLB nhằm góp phần xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín của CLB ngày càng vững mạnh;
 • Đóng phí hội viên CLB đầy đủ và đúng hạn;
 • Chia sẻ tri thức, trợ giúp và tôn trọng các hội viên khác; Sẵn sàng giúp đỡ các hội viên khác trong khả năng của mình;
 • Thông báo cho Ban Điều hành và Ban Phát triển Hội viên để cập nhật danh sách khi có thay đổi về nơi làm việc, vị trí, điện thoại, email hoặc các thông tin khác đã viết trong đơn xin gia nhập CLB hoặc đã thông báo trước đó.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN

HỘI VIÊN KIM CƯƠNG
(CHỈ DÀNH CHO CHUYÊN GIA, CỐ VẤN)

Hội viên Vàng:
10 triệu đồng/ năm

Hội viên Bạc:
5 triệu đồng/ năm

Hội viên Đồng:
3 triệu đồng/ năm.

ĐĂNG KÝ NGAY

Vàng.
Bạc.
Đồng.

Anh/Chị muốn trở thành hội viên hạng nào?

Đăng ký thành công!

Cám ơn Anh/Chị đã đăng ký tham gia chương trình. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết. Trân trọng!

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐĂNG KÝ NGAY

VÉ SILVER

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐĂNG KÝ NGAY

  HỌC TRỰC TUYẾN (LIVE)

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN:

- 2013 - nay: Tổ chức Giáo dục Kingsman
Sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
Giảng viên cao cấp, chuyên gia tư vấn cao cấp, diễn giả độc lập.
- 2018 - nay: Tập đoàn Triết Sơn (Rosa Bonita, Oceanista, Vita Leaf…)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 2015 - 2017: Tập đoàn Tasco
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện T’Hospital.
- 2012 - 2013: Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại AIDA Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
Chuyên gia tư vấn cao cấp, diễn giả độc lập.
- 2013: Ngân hàng TMCP Việt Á
Thường trực Uỷ ban Chiến lược và Nhân sự - Hội đồng Quản trị;
Giám đốc Dự án Tái cấu trúc Ngân hàng.
- 2012: Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
Thành viên Hội đồng Quản trị;
Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo;
Đối tác độc quyền phụ trách công tác nhân sự và đào tạo cho Maritime Bank, Mekong Bank và VID Holdings với hàng chục công ty thành viên;
Đối tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo và cung ứng toàn bộ đội ngũ bán hàng trực tiếp (DSF) cho Maritime Bank với hơn 2500 người.
- 2008 – 2012: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
Giám đốc Khối Quản lý Nhân tài, Thành viên Hội đồng Điều hành;
Thành viên Ủy ban Nhân sự - Hội đồng Quản trị;
Người phát ngôn chính thức của Ngân hàng;
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp;
Phó Giám đốc Sở Giao dịch kiêm Giám đốc Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp;
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở chính;
Thành viên chuyên trách Ban Đổi mới chiến lược phát triển Ngân hàng (đối tác McKinsey);
Trợ lý Tổng Giám đốc.
2002 – 2008: Trường Đại học Ngoại thương.
Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.
Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO:

- Đào tạo và tư vấn cho nhiều định chế tài chính:
BIDV, AGRIBANK, VIETINBANK, VIETCOMBANK, MARITIME BANK, MB, VP BANK, SACOMBANK, TECHCOMBANK, HD BANK, NCB, PVCOMBANK, TP BANK, SEA BANK, VIETA BANK, OCEAN BANK, PVFC, CFC, TVB, TVC…

- Tư vấn, đào tạo cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn:
EVN, PVN, PVOIL, PVI, PVEP, VICEM, VASEP, VIETNAM AIRLINES, TKV, VINACOMIN, VINATABA, HAPACO, HABECO, HAPRO, VIETLOTT…
VINGROUP, SUNGROUP, NOVALAND, FLC, TASCO, PHỤC HƯNG, TNG, HUD, NAM CƯỜNG, MƯỜNG THANH, THĂNG LONG REAL, 5 SAO…
VNPT, VINAPHONE, MOBIFONE, VIETTEL, ELCOM, FPT…
VINAMILK, VINASOY, SỮA MỘC CH U, TH MILK…
IBM, GE, SAMSUNG, PANASONIC, CANON, YAMAHA, TOYOTA, FOXCONN, KURABE, LSIS, BMW, LEXUS, GIZ, TETRA PAK, JOHNSON & JOHNSON, MANULIFE, PRUDENTIAL…
TW Đoàn TNCS HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, VCCI, VTV, VTC, VITC…
UBND tỉnh/thành: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Nam, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Vũng Tàu - Côn Đảo…
Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Năng lượng, Tổng cục Thuế…
Ngoài ra, đã đào tạo cho hơn 20.000 lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, đồng thời tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Là tác giả và đồng tác giả của nhiều đầu sách/bài viết về lãnh đạo, quản trị, bán hàng và nhân sự…

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐĂNG KÝ NGAY

Thanh toán khi nhận vé
Thanh toán chuyển khoản - Online

VÉ DIAMOND

Chọn hình thức thanh toán:

 • Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa sinh năm 1969 tại Sài Gòn, từng theo học âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM thập niên 90s. Sau đó, ông học Kiến trúc nội thất tại Đại Học Kiến Trúc TpHCM Khoa Mỹ thuật công Nghiệp. Tốt nghiệp Kiến trức Nội thất tại Đại học Bách khoa Ryerson, Toronto, Canada (1991 - 1995); Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học CEIBS, Thượng Hải, Trung Quốc (2005 - 2007); Giảng viên MBA/Mini MBA cho các Đại Học tại Việt Nam & Quốc tế.
 • Ông Thái Hòa là Giám đốc Chất lượng ISC toàn Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn đa quốc gia Schneider Electric của Pháp. Sau 13 năm gắn bó với Tập đoàn đa quốc gia này ông về Việt Nam sáng lập dự án BiC của Bộ KHCN, và Năm 2010, ông về Việt Nam đảm trách nhiệm vụ Giám đốc chiến lược của Tập đoàn FPT.
 • Năm 2016, ông Nguyễn Hữu Thái Hòa đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Tập đoàn VNPT. Năm 2018 ông đảm nhiệm chức vụ CSO Công ty Chứng khoán VNDIRECT VIETNAM.
 • Tháng 10/2018 ông nhận vị trí Phó Chủ tich Hội Đồng Khoa Học và Cố Vấn Chiến lược cho Viện Dầu Khí Việt Nam VPI. 
 • Năm 2017, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Ibosses VN và Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Bộ KHCN Việt Nam, Chuyên gia về chiến lược, kinh tế, giáo dục, CN4.0 cho ThinkTank Chính Phủ từ 2013 đến nay.

Ban tổ chức SME CEO FORUM luôn theo dõi chặt chẽ các khuyến nghị về COVID 19 của Bộ Y Tế & tuân thủ các quy định Chính Phủ. Diễn đàn được tổ chức với các phương thức nhằm đảm bảo an toàn và đem lại cho khách tham dự có trải nghiệm ý nghĩa.

 • Giám đốc Miền Bắc Công ty Nielsen Việt Nam.
 • Ban cố vấn VMCC - Cộng đồng những người làm marketing chuyên nghiệp
 • Ban chuyên gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Hội đồng thương hiệu quốc gia Bộ Công thương.
 • Cố vấn Chương trình Nghiên cứu Insight Khách hàng & Xây dựng Content Marketing, 2015
 • Giải thưởng Top Phó tổng Giám đốc của năm, Nielsen Vietnam, 2012

Các công việc, vị trí đã và đang nắm giữ:

 • 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường với nhiều dự án liên quan tới các lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau tại các tập đoàn nội địa & quốc tế.
 • 18 năm kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện với các chủ đề liên quan đến nghiên cứu thị trường; xây dựng trải nghiệm khách hàng; thấu hiểu khách hàng trung thành, thấu hiểu đội nhóm Sales & Marketing…

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐĂNG KÝ NGAY

  HỌC TRỰC TIẾP